ವರ್ಗಗಳು

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ನಮ್ಮಬಗ್ಗೆ

关于我们-奥尔加188金宝慱吧

ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ಅನ್ನುಅವಲಂಬಿಸಿಮತ್ತುಶೆನ್母鸡ೆನ್ಮೂಲದ,ಓಲ್ಗಾಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಪ್ರಪಂಚವುಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಪ್ರಾಯೋಗಿಕ,ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ,ಸ್ಥಿರಮತ್ತುವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಎಂಬವ್ಯವಹಾರಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆಬದ್ಧವಾಗಿದೆ。ಸುರಕ್ಷಿತಮತ್ತುವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಉನ್ನತಮಟ್ಟದಹೋಟೆಲ್ವಿದ್ಯುತ್ಉತ್ಪನ್ನಗಳವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯಬ್ರಾಂಡ್ಅನ್ನುರಚಿಸುವಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ,ಆರ್ಲ್ಗಾನಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಿಗೆಆರ್&ಡಿ,ಉತ್ಪಾದನೆಮತ್ತುಮಾರಾಟದಏಕೀಕರಣದಮೂಲಕಸೊಗಸಾದಮತ್ತುಉತ್ತಮ——ಗುಣಮಟ್ಟದಆತಿಥ್ಯಸಾಧನಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆ。

ಮತ್ತಷ್ಟುಓದು

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಹೋಟೆಲ್ಗಳು

Hotel-1
Hotel-10
Hotel-11
Hotel-2合作
Hotel-6
Hotel-8
Hotel-2
Hotel-9
Hotel-1合作
Hotel-12
Hotel-3合作
201207092045502551
索菲特酒店
xhyatt-logo.jpg.pagespeed.ic_.NWwMtT6Q5p
万豪酒店及度假村

ನ್ಯೂಸ್ಈವೆಂಟ್ಗಳು

ಇನ್ನಷ್ಟು

ವಿವರವಾದಬೆಲೆಗಳನ್ನುಪಡೆಯಿರಿ